Ceník

Profesionální řidiči 2 000 Kč
Učitelé autoškoly 2 000 Kč
Řidiči žádající o navrácení řidičského oprávnění 2 300 Kč
Řidiči na doporučení lékaře
(v závislosti na vyšetřované problematice)
1 800 - 2 300 Kč
Přednášky, konzultace a poradenství z oblasti doravní psychologie dle typu zakázky

Dohodou je možné stanovit skupinové slevy (např. objednání více osob jednou firmou).

Klient si vyšetření platí sám v hotovosti v den vyšetření.