Vyšetření

Dopravně psychologickému vyšetření se musí podrobit podle zákona všichni profesionální řidiči, učitelé autoškol a řidiči, kteří žádají o vrácení řidičského průkazu.

Dopravně psychologická vyšetření jsou prováděna dle zákona 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Vyšetření probíhá individuálně i skupinově.

Trvá přibližně 2 - 3 hodiny.

Součástí vyšetření je anamnestický rozhovor, administrace výkonových testů, přístrojové zkoušky a osobnostních dotazníků. Na závěr probíhá krátká individuální konzultace nad výsledky testů.

Posudky obdržíte v den psychologického vyšetření.

Co s sebou?

  • Platný občanský průkaz
  • Výpis z evidenční karty řidiče (obdržíte na dopravním odboru příslušného MěÚ)
  • Posudek o zdravotní způsobilosti, mladší 30 dnů (žadatelé o vrácení řidičského oprávnění)
  • Kompenzační pomůcky, pokud je používáte (např. brýle)
  • Dobrou psychickou kondici (přijďte odpočatí, nikoli rovnou z večírku či noční směny)